Dividende võib teatud juhul maksustada palgana
3. Jun 2009 – 14:04 | Comments Off

2. juunil jõustus Tallinna Ringkonnakohtu otsus maksuvaidluses, kus maksuhaldur hindas äriühingu ainuosanikule ja töötajale makstud dividendid ümber palgaks.
Nii halduskohus kui ringkonnakohus nõustusid seisukohaga, et maksuhalduril on õigus hinnata, kas mingi väljamakse näol on tegemist dividendi, …

Loe edasi »
Uudised

Uudiseid Eestist ja maailmast. Muudatused ja võimalused

Tulumaks

dividendid, siirdehinnad, erisoodustus, põhimõtted, näited

Käibemaks

käibemaksust maailmas, arvestuse põhimõtted, maksuvaba käive, näited

muud

sotsiaalmaks, töötuskindlustus, kogumispension

Aktsiisid

tubakaaktsiis, alkoholiaktsiis, kütuseaktsiis, pakendiaktsiis

Käibemaks »

Maksustamisperiood ja käibedeklaratsioon
9. Feb 2009 – 17:23 | 0 Arvamust

maksustamisperioodKäibemaksuseadus (edaspidi KMS) § 27 sätestab maksustamisperioodi ning käibedeklaratsiooni (edaspidi KMD) esitamise regulatsiooni.

Maksustamisperiood on kalendrikuu ning KMD esitatakse maksuhaldurile maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks, kas paberkandjal või elektrooniliselt. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui isik on olnud käibemaksukohustuslane vähemalt 12 kuud. Loe edasi »

Reisiteenuste maksustamine
4. Feb 2009 – 17:21 | 0 Arvamust
Reisiteenuste maksustamine

Reisiteenuste maksustamise aluseks on käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) § 40 “Reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikord” ja direktiivi 2006/112/EU artikkel 306.
Reisiteenuse eriskeemi võivad peale reisikorraldajate kasutada ka teised isikud, kelle tegevus on seotud reisiteenuse osutamisega (näiteks isik, kes …

Kauba import
2. Feb 2009 – 17:18 | 0 Arvamust
Kauba import

Käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) tähenduses on kauba import:
1) ühendusevälise kauba vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile, imporditollimaksudest osalise vabastusega ajutise impordi tolliprotseduurile või tagasimaksesüsteemiga seestöötlemise tolliprotseduurile suunamine;
2) välistöötlemise tolliprotseduuril oleva kauba suunamine vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile;
3) muud juhud, …

Maksustatav väärtus
2. Feb 2009 – 17:12 | 0 Arvamust
Maksustatav väärtus

Käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) § 12 lõike 1 kohaselt moodustavad käibe maksustatava väärtuse ning kauba ühendusesisese soetamise ja saadava teenuse maksustatava väärtuse kauba või teenuse müügihind ning kõik muu tasuna käsitatav, mille kauba võõrandaja või teenuse …

Kauba ühendusesisene käive
5. Jan 2009 – 17:07 | 0 Arvamust
Kauba ühendusesisene käive

Käibemaksukohustuslastena (edaspidi maksukohustuslane) registreeritud ettevõtete omavahelisele kaubavahetusele Euroopa Ühenduse (edaspidi ühenduse) territooriumil rakenduvad maksustamisel reeglid, mis kehtivad ostja asukohamaal. Eestis maksukohustuslasena registreeritud müüja ei lisa käibemaksu kaubale, mis toimetatakse maksukohustuslasena registreeritud ostjale (või ka ostja …

Maksustatavad tehingud
4. Jan 2009 – 17:04 | 0 Arvamust
Maksustatavad tehingud

Vastavalt käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) § 1 lõikele 1 on käibemaksu objektiks, st maksustatakse käibemaksuga:

Kauba eksport
1. Jan 2009 – 17:03 | Comments Off
Kauba eksport

Kauba ekspordiga seonduv on peamiselt sätestatud käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) §-des 5 ja 14.

Kauba käibe tekkimise koht
1. Jan 2009 – 17:02 | 0 Arvamust
Kauba käibe tekkimise koht

Kauba käibe tekkimise koht on sätestatud käibemaksuseaduse (KMS) §-s 9.Vastavalt § 9 lõikele 1 on kauba käibe tekkimise koht Eesti järgmistel juhtudel:

Käibe toimumise aeg
1. Jan 2009 – 16:59 | 0 Arvamust
Käibe toimumise aeg

Käive on tekkinud (välja arvatud ühendusesisene käive või kauba ühendusesisene soetus) või teenus on saadud päeval, mil esimesena sooritati üks alljärgnevaist toiminguist (KMS § 11 lg 1):

Teenuse käibe tekkimise koht ja maksustamine
1. Jan 2009 – 16:56 | 0 Arvamust
Teenuse käibe tekkimise koht ja maksustamine

Käibemaksuseaduse kohaselt on kaup kas kinnis- või vallasasi, loom, gaas ning elektri-, soojus- ning jahutusenergia. Teenuste osutamine on mistahes muu tehing, mis ei ole kauba võõrandamine ettevõtluse käigus. Teenus KMS § 2 lg 3 p …

Paigaldatava ja kokkupandava kauba maksustamine
1. Jan 2009 – 16:54 | 0 Arvamust
Paigaldatava ja kokkupandava kauba maksustamine

Kauba ühendusesisest käivet puudutavaid reegleid ei rakendata müükide suhtes, kus kauba müügimaa käibemaksuseaduse kohaselt maksustatakse kaupa selle sihtkohariigis. See puudutab ka teises liikmesriigis paigaldatava või kokkupandava kauba võõrandamist. KMS §2 lg 3 p 2 sätestab, …